وقایع استرابادیه

گاه نگاری های شخصی من

قابل توجه بعضی ها!!!!!!
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۳  کلمات کلیدی:

کار کمتر ، پارک بیشتر !

یک شرکت معماری و طراحی داخلی برای تشویق بزرگسالان در استفاده از طبیعت در زمان استراحتهای میان کار اقدام به ایجاد نمایشگاه کوچک موقتی به نام "دفتر کار کمتر ، پارک بیشتر" در جنوب دنور ، کلورادو کرده است. این پروژه در جهت اضافه شدن فعالیتهای بدنی روزانه ، تشویق به استفاده از طبیعت و فضای باز و کمی تفریحات متنوع و قدم زدن انجام شده است.

مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !

مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !

مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
مرژانو - کار کمتر ، پارک بیشتر !
منبع : روزنـــه