من رئیس خودمم

اینجانب خودم فرزند پدرم متولد تاریخ تولدم به شماره شناسنامه ای صادره از شهرم کارشناس رشته ای که تحصیل کردم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همونجا.

مدرکی که گرچه با آوردن اسم دانشگاه آزاد بی ارزش شده  ولی برای ریاست دانشگاهش سر و دست می شکنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید